Komunikat w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 (tzw. koronawirus) i realnym zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy, że służby epidemiologiczne jak również władze lokalne i władze centralne zalecają ograniczenie przemieszczania się i pozostanie w domach aby uniknąć zarażenia wirusem i wiążących się z tym powikłań. W związku z powyższym