Mało kto z nas – Zarządców pamięta, a przeważająca część naszych Klientów pewnie nawet nie ma takiej świadomości, że w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, jeszcze przed uwolnieniem zawodu zarządcy, ustawodawca mówił wprost, że zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami (uchylony art. 185 ust. 1a. UoGN). Nie znam przyczyn uchylenia