stawki za administrowanie

Stawki za zarządzanie nieruchomościami 2019 …i 2020

Jednym z elementów pozyskania nowych klientów jak również utrzymania dotychczasowych jest kwestia wynagrodzenia za usługę. Jest to ważny element układania współpracy z klientem bo z jednej strony każdy przedsiębiorca potrzebuje zarobić na wykonywanej usłudze a z drugiej strony każdy klient chce zapłacić za daną usługę możliwe jak najmniej – jak pogodzić tą sprzeczność interesów? Pewnego