Mało kto z nas – Zarządców pamięta, a przeważająca część naszych Klientów pewnie nawet nie ma takiej świadomości, że w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, jeszcze przed uwolnieniem zawodu zarządcy, ustawodawca mówił wprost, że zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami (uchylony art. 185 ust. 1a. UoGN). Nie znam przyczyn uchylenia

wycena usług zarządzania nieruchomością

Jak właściwie wycenia się usługi zarządzania? Ciekaw jestem jak wielu zarządców lub członków zarządu wspólnoty zadało sobie kiedyś takie pytanie. Zazwyczaj jak zarządca dostaje pytanie o ofertę to obie strony operują tzw. stawką za metr. Tylko jaki metr? We wspólnocie mieszkaniowej na pewno mamy powierzchnię lokali mieszkalnych, usługowych, użytkowych (garażu) oraz powierzchnię części wspólnych. Zatem