W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi możliwości zwoływania i odbywania się zebrań Wspólnot Mieszkaniowych informujemy, że systematycznie wprowadzane są różnego rodzaju regulacje, dotyczące możliwości organizowania zgromadzeń. W obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest przełożenie zebrania rocznego i może ono zostać zwołane w terminie do 6 tygodni od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, co