PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

Administrowanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami

Naszą pracę charakteryzuje szeroki wachlarz świadczonych usług. W ramach współpracy w zakresie administrowania nieruchomościami wykonujemy podstawowy zakres czynności zwykłego zarządu, a w szczególności:

Administrowanie nieruchomościami

Zakres usługi

bieżąca obsługa biurowa i merytoryczna Zarządu Wspólnoty
kontrola prawidłowości usuwania awarii
prowadzenie korespondencji Wspólnoty Mieszkaniowej
wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
krótko i długookresowe planowanie remontów
prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali i właścicieli
prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów
prowadzenie książki obiektu budowlanego
nadzór nad dbałością o utrzymanie czystości i porządku
zlecanie kontroli technicznych i przeglądów nieruchomości
windykacja i obsługa prawna
nadzór nad prawidłowością funkcjonowania instalacji
przygotowywanie dokumentacji i zwoływanie zebrań
wyszukiwanie wykonawców prac remontowych
przygotowywanie okresowych raportów
analiza prawna umów i innych dokumentów
przygotowywanie biuletynów informacyjnych

NIE JESTEŚ JESZCZE PRZEKONANY?

Zobacz dlaczego to właśnie nas wybierają!

scroll