ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Naszą pracę charakteryzuje szeroki wachlarz świadczonych usług. W ramach współpracy w zakresie administrowania nieruchomościami wykonujemy podstawowy zakres czynności zwykłego zarządu, a w szczególności:

obsługa biurowa i merytoryczna

ZAKRES USŁUGI

 • bieżąca obsługa biurowa i merytoryczna Zarządu Wspólnoty
 • prowadzenie korespondencji Wspólnoty Mieszkaniowej
 • krótko i długookresowe planowanie remontów
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i przeglądów nieruchomości
 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania instalacji
 • wyszukiwanie wykonawców prac remontowych
 • analiza prawna umów i innych dokumentów
 • kontrola prawidłowości usuwania awarii
 • wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie i aktualizacja wykazów lokali i właścicieli
 • nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów
 • nadzór nad dbałością o utrzymanie czystości i porządku
 • windykacja i obsługa prawna
 • przygotowywanie dokumentacji i zwoływanie zebrań
 • przygotowywanie okresowych raportów
 • przygotowywanie biuletynów informacyjnych

NIE JESTEŚ JESZCZE PRZEKONANY?

Zobacz dlaczego to właśnie nas wybierają!

TOP