PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

Praca

Pracuj z nami!

Praca z nami nie polega tylko na obsłudze administrowanych nieruchomości, ponieważ my traktujemy pracowników i współpracowników w sposób inny niż konkurencja. U nas każdy pracownik ma zaproponowaną ścieżkę rozwoju w miarę zdobywanego doświadczenia i umiejętności. Będąc w naszym zespole, to od ciebie zależy czy będziesz asystentem, administratorem czy zarządcą nieruchomości. Zapewniamy naszym pracownikom przede wszystkim stabilizację, więc jeśli chcesz pracować w firmie, w której najważniejsza jest atmosfera pracy, samopoczucie i rozwój, to dołącz do nas na jednym z poniższych stanowisk. Pamiętaj, że szkolenie, samodoskonalenie i zwiększanie umiejętności są jednymi z najistotniejszych narzędzi rozwoju personalnego 🙂

Informacja:

Asystent jest osobą wdrażającą się w zarządzanie nieruchomościami. Pracuje on w biurze i na terenie nieruchomości. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby rozwijać się w tym kierunku, dołącz do nas.

Najważniejsze zadania:

 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji
 • przygotowywanie zestawień ofertowych
 • spotkania z firmami podwykonawczymi
 • wizytacje nieruchomości
 • pomoc w nadzorze nad firmami podwykonawczymi

Wymagania:

 • znajomość obsługi komputera
 • zdolność uczenia się, umiejętność słuchania, chęć rozwoju
 • samodzielność, dokładność

Pomocne:

 • studenci studiów zaocznych lub 4 i 5-go roku studiów dziennych

CV prosimy wysyłać na adres: praca@pmm.waw.pl

Informacja:

Administrator zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic. Zakres obejmuje budynki w różnym wieku. Na tym stanowisku podejmiemy współpracę z osobami posiadającymi doświadczenie.

Najważniejsze zadania:

 • bieżące administrowanie nieruchomościami
 • bieżące weryfikowanie faktur, sprawdzanie realizacji budżetu
 • nadzór nad firmami podwykonawczymi,
 • przygotowywanie pism, zestawień ofertowych, uchwał, planów gospodarczych
 • bieżący kontakt z mieszkańcami
 • pełnienie dyżurów na terenie nieruchomości
 • współpraca z urzędami
 • spotkania z zarządami wspólnot mieszkaniowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia w branży zarządzania nieruchomościami
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • znajomość obsługi komputera
 • zdolność szybkiego uczenia się
 • umiejętność cierpliwego słuchania
 • samodzielność przy rozwiązywaniu problemów,
 • dokładność, dyspozycyjność

Pomocne:

 • prawo jazdy

CV prosimy wysyłać na adres: praca@pmm.waw.pl

Zarządca jest osobą posiadającą wiedzę i doświadczeni pozwalające na samodzielną obsługę nieruchomości. Zakres pracy obejmuje głównie budynki Wspólnot Mieszkaniowych. Chętnie podejmiemy współpracę z osobami z takim doświadczeniem.

Najważniejsze zadania:

 • administrowanie nieruchomościami
 • weryfikowanie faktur kosztowych, sprawdzanie ich zgodności z budżetem
 • nadzór nad firmami podwykonawczymi
 • przygotowywanie pism, uchwał, planów gospodarczych
 • bieżący kontakt z mieszkańcami
 • współpraca z Urzędami
 • nadzór nad wykonywaniem przez administratorów wyznaczonych celów
 • nadzór nad pracą asystentów
 • motywowanie administratorów i innych pracowników
 • utrzymanie pozytywnych relacji z klientami firmy
 • obsługa klientów firmy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office oraz internetu
 • zdolność szybkiego uczenia się
 • miłe usposobienie i umiejętność cierpliwego słuchania
 • pełna samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, dokładność
 • duża dyspozycyjność
 • znajomość zagadnień dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych
 • umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zdolności organizacyjne, inicjatywa i odpowiedzialność
 • orientacja na wyniki i odporność na stres
 • umiejętności budowania relacji i wysoka kultura osobista
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • wysoka etyka zawodowa

Pomocne:

 • licencja zarządcy nieruchomości
 • prawo jazdy

CV prosimy wysyłać na adres: praca@pmm.waw.pl

Poszukujemy kandydatów z niewielkim doświadczenie do obsługi finansowej nieruchomości.  Jeśli znasz się na księgowości ale nie masz zbyt doświadczenie w prowadzeniu księgowości Wspólnot Mieszkaniowych dołącz do naszego zespołu. Wprowadzimy cię w zasady księgowości wspólnot mieszkaniowych i przeszkolimy cię w tym zakresie.

Najważniejsze zadania:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie zestawień,
 • kontakt z mieszkańcami,
 • wykonywanie pozostałych nieskomplikowanych zadań księgowych

Wymagania:

 • znajomość zasad ewidencji księgowej
 • umiejętność biegłego posługiwania się komputerem
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • duża dokładność
 • dyspozycyjność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy

CV prosimy wysyłać na adres: praca@pmm.waw.pl

Poszukujemy kandydatów do obsługi finansowej nieruchomości.  Jeśli masz doświadczenie w prowadzeniu księgowości Wspólnot Mieszkaniowych dołącz do naszego zespołu.

Najważniejsze zadania:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu SŁONIe
 • wprowadzanie płatności do banku
 • cykliczne przygotowywanie rozliczeń mediów
 • pomoc w przygotowywaniu planów gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, ZUS
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień, opracowań
 • kontakt z mieszkańcami, wyjaśnienia rozliczeń
 • bieżąca aktualizacja systemu e-kartoteka

Wymagania:

 • wiedza z zakresu obsługi finansowej nieruchomości mieszkalnych
 • znajomość zasad ewidencji księgowej dla Wspólnot Mieszkaniowych
 • umiejętność biegłego posługiwania się komputerem
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • duża dokładność
 • dyspozycyjność i zaangażowanie
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość obsługi programu SŁONIe (ZUI MIESZCZANIN)

CV prosimy wysyłać na adres: praca@pmm.waw.pl

Chciałbyś nas lepiej poznać?

Zobacz dlaczego warto z Nami pracować!

scroll