ZARZĄD POWIERZONY

Usługa zarządu powierzonego obejmuje pełen zakres usług w ramach administrowania i zarządzania nieruchomością wraz z przejęciem decyzyjności i pełnej odpowiedzialności za nieruchomość. W tym rozwiązaniu przejmujemy rolę Zarządu Wspólnoty, a rolę kontrolną i doradczą w formie Rady nieruchomości pełnią wybrani właściciele.

zarząd powierzony

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

  • cena usługi taka jak za zarządzanie nieruchomością
  • oszczędności związane z brakiem wynagrodzenia dla Zarządu
  • brak potrzeby zaangażowania właścicieli w sprawy bieżące
  • sprawniejsze podejmowanie decyzji dla nieruchomości
  • szybsza reakcja na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za nieruchomości
  • rozliczanie poprzez rachunek Wspólnoty
  • organizacja imprez okolicznościowych

NIE JESTEŚ JESZCZE PRZEKONANY?

Zobacz dlaczego to właśnie nas wybierają!

TOP