PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

Zarząd powierzony

Zarząd powierzony

Usługa zarządu powierzonego obejmuje pełen zakres usług w ramach administrowania i zarządzania nieruchomością wraz z przejęciem decyzyjności i pełnej odpowiedzialności za nieruchomość. W tym rozwiązaniu przejmujemy rolę Zarządu Wspólnoty, a rolę kontrolną i doradczą w formie Rady nieruchomości pełnią wybrani właściciele.

Zarząd powierzony

Najważniejsze korzyści

cena usługi taka jak za zarządzanie nieruchomością
szybsza reakcja na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby
oszczędności związane z brakiem wynagrodzenia dla Zarządu
przejęcie pełnej odpowiedzialności za nieruchomości
brak potrzeby zaangażowania właścicieli w sprawy bieżące
rozliczanie poprzez rachunek Wspólnoty
sprawniejsze podejmowanie decyzji dla nieruchomości
organizacja imprez okolicznościowych

NIE JESTEŚ JESZCZE PRZEKONANY?

Zobacz dlaczego to właśnie nas wybierają!

scroll