ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Usługa ta wykonywana jest z gwarancją niskich cen przy wykorzystaniu efektu skali. Oferujemy szerszy zakres usługi przy kompleksowości obsługi nieruchomości. Usługa zarządzania nieruchomością obejmuje pełen zakres w ramach usługi administrowania nieruchomości oraz następujące dodatkowe czynności:

obsługa nieruchomości

DODATKOWE CZYNNOŚCI

 • raport z przejęcia nieruchomości
 • analiza dotychczas przyjętych rozwiązań
 • przedstawienie propozycji optymalizacji procesów
 • spotkania zapoznawcze z mieszkańcami
 • egzekwowanie od dewelopera usunięcia usterek i wad
 • prowadzenie mediacji w przypadku problemów
 • negocjowanie specjalnych pakietów ubezpieczeniowych
 • opracowywanie planów zabezpieczenia nieruchomości
 • organizacja selekcji firm, przygotowanie umów, negocjacje
 • opracowanie wieloletnich planów remontowych
 • nadzór właścicielski nad realizacją remontów i ich rozliczanie
 • organizacja procesu skanowania dokumentacji technicznej
 • przygotowywanie prezentacji na zebrania wspólnot
 • grupowa wysyłka sms-ów oraz maili
 • specjalne dyżury na nieruchomości na tzw. „życzenie“
 • dostęp do głosowania przez internet
 • dostęp dla członków Zarządu do aplikacji CRM
 • porady prawne w zakresie zarządzania częściami wspólnymi

NIE JESTEŚ JESZCZE PRZEKONANY?

Zobacz dlaczego to właśnie nas wybierają!

TOP