PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

aktualnosci

piątek, 13 marca 2020

Komunikat w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 (tzw. koronawirus) i realnym zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy, że służby epidemiologiczne jak również władze lokalne i władze centralne zalecają ograniczenie przemieszczania się i pozostanie w domach aby uniknąć zarażenia wirusem i wiążących się z tym powikłań.

W związku z powyższym informujemy, że służby obsługujące Państwa nieruchomość funkcjonują bez istotnych zmian i pozostają w gotowości w takim zakresie w jakim będzie to możliwe, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji bieżącej.

Będziemy Państwa na bieżąco informowali o ewentualnych istotnych okolicznościach, mających wpływ na funkcjonowanie Państwa nieruchomości. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali jakiejkolwiek pomocy a firmy obsługujące nieruchomość będą w stanie ją zapewnić postaramy się możliwie szybko udzielić takiego wsparcia.

Prosimy jednocześnie o wyrozumiałość w obecnej sytuacji a pytania związane z funkcjonowaniem nieruchomości w najbliższym okresie prosimy kierować do zarządcy nieruchomości lub bezpośrednio do biura firmy zarządzającej.

Przypominamy również, że aktualne informacje dotyczące koronawirusa mona znaleźć na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej (www.gis.gov.pl) a w sprawach związanych z koronawirusem należy kontaktować z całodobową infolinią NFZ pod numerem telefonu: 800 190 590 .

scroll