PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

aktualnosci

czwartek, 05 września 2019

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Warszawa planuje zapłacić mieszkańcom za zbieranie „deszczówki”.

 

Założenia programu

Najprawdopodobniej od października 2019 roku będzie można dostać nawet 10 tys. zł dofinansowania na budowę przydomowego zbiornika lub studni chłonnej. Warszawski ratusz poinformował, że rozpoczęły się konsultacje, związane z programem dotacji na instalację urządzeń małej retencji wody i prawdopodobnie już od października warszawiacy będą mogli dostać wsparcie na budowę przydomowej studni lub zbiornika na deszczówkę.

Cała sprawa rozbija się o konieczność ograniczenia przesuszenia gruntów w mieście, zatrzymania odpływu wody do rzeki i rozciągnięcia w czasie wykorzystania wody deszczowej. Tego typu rezultat będzie można otrzymać za pomocą skrzynek rozsączających, studni chłonnych czy podobnych szczelnych zbiorników, które spowalniają odpływ wody w grunt i do rzeki. Dodatkowo, za pomocą przydomowych urządzeń będzie można wykorzystać wodę deszczową i roztopową do innych celów zaś przy okazji będzie można zapobiegać lokalnym podtopieniom. Część urządzeń retencyjnych będzie jednocześnie korzystne w wymiarze finansowym bo zmniejszą rachunki za wodę do podlewania ogrodu. Inne urządzenia, które pojawią się na terenie wspólnot posłużą jako naturalne „zbieracze’ wody opadowej i zabezpieczą przed podtopieniem a jeszcze inne urządzenia będą dodatkowo zdobiły osiedla [mając charakter „oczek wodnych”].

Zarówno długotrwała susza jak i lokalne podtopienia wywołane gwałtownymi opadami to efekt zmian klimatycznych a  inwestycje w retencję wody są jednym ze sposobów przeciwdziałania skutkom tych zmian pogodowych. Z tego też względu dopłaty będą finansowane z opłat środowiskowych gdyż działania te są częścią Warszawskiego Planu dla Klimatu.

 

Ile i dla kogo czyli kto będzie beneficjentem oraz o jakich kwotach mówimy?

O dotację będą mogły się ubiegać zarówno osoby fizyczne (np. właściciele domów z ogrodem) jak i podmioty prawne takie jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dotacje mają mieć następujące wysokości:

–        dla osób fizycznych dotacja ma pokryć nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 4 tyś. złotych;

–        dla podmiotów prawnych limit będzie wynosił również do 80% ale kwotowo będzie on wyższy bo wyniesie nawet 10 tyś. złotych;

Dotacje będą wypłacane na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie, którego będzie dotyczył program będzie udzielane na budowę:

  • urządzeń retencyjno-rozsączających (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne);
  • zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Więcej szczegółów i aktualnych informacji dostępne będzie na stronie urzędu miasta stołecznego Warszawy pod adresem:

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/miejski_plan_adaptacji_do_zmian_klimatu_przyjety.

 

scroll