PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

aktualnosci

poniedziałek, 18 listopada 2019

Stawki za zarządzanie nieruchomościami 2019 …i 2020

Jednym z elementów pozyskania nowych klientów jak również utrzymania dotychczasowych jest kwestia wynagrodzenia za usługę. Jest to ważny element układania współpracy z klientem bo z jednej strony każdy przedsiębiorca potrzebuje zarobić na wykonywanej usłudze a z drugiej strony każdy klient chce zapłacić za daną usługę możliwe jak najmniej – jak pogodzić tą sprzeczność interesów?

Pewnego rodzaju rozstrzygnięcie pojawia się samo, gdyż w każdej branży – czy usługowej czy wytwórczej – występują koszty wykonywania działalności oraz marża na produkcie czy usłudze, co bezpośrednio wpływa na ostateczny koszt usługi. Dodatkowo, rynek również określa pewne widełki cenowe, w których zazwyczaj poruszają się klienci kontraktując daną usługę.

Z czego więc wynikają składniki, wpływające na cenę usługi zarządzania? Niniejszy krótki wywód z pewnością nie wyjaśni wszystkich niuansów z tym związanych ale pozwoli przybliżyć to zagadnienie.

Z jednej strony wskaźnikiem do ustalania wynagrodzenia zarządcy jest powierzchnia użytkowa nieruchomości ale czy tylko to ma znaczenie? Dla dobrego zarządcy, który faktycznie chce zaangażować się w proces obsługi nieruchomości występuje jeszcze szereg innych elementów, mających tutaj znaczenie takich jak: ilość lokali, lokalizacja (bo przecież do nieruchomości trzeba dojechać), szczegółowe wymagania klienta takie jak dyżury, planowane remonty czy wiek nieruchomości.

Z drugiej strony przy obsłudze nieruchomości pojawiają się koszty takie jak: wynagrodzenie zarządcy, księgowego, wsparcie biurowe czy inne koszty prowadzenia działalności (wynajem biura, dojazdy, koszty księgowości, komputery, oprogramowanie, telefony, papier oraz całą lista innych kosztów pośrednich, o których nie można zapominać).

Rynek się zmienia ale jednym z pytań zarówno po stroni klientów jak i zarządców jest to czy stawki te będą się zmieniały a jeśli tak to „w którą stronę”.

Odpowiadając na to pytanie pamiętajmy, że na pracy trzeba zarobić. Brzmi to trywialnie ale tak właśnie wygląda. Zasada ta dotyczy zarówno każdej firmy jak i pojedynczego człowieka – nieważne czy jest on zatrudniony na umowę o pracę czy prowadzi własną działalność gospodarczą.

Obecnie ukształtowały się pewnego rodzaju widełki cenowe, które w większości przypadków odnoszą się do powierzchni użytkowej nieruchomości. Można z dużą dokładnością przyjąć, że za usługę zarządzania nieruchomością wartości te znajdują się w przedziale 0,50 – 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej nieruchomości. Naszym zdaniem ceny te nie będą w najbliższym czasie istotnie się zmieniały. Jeśli będą występowały korekty na „+” lub „-” to będą one wynikały jedynie z indywidualnych ustaleń pomiędzy zarządcą i klientem.

Przy ustalaniu cen za zarządzanie nieruchomością warto natomiast – oprócz ustalania wysokości – uwzględnić to, że dobry zarządca powoduje, iż koszty utrzymania nieruchomości są niższe, standard dostarczanych usług jest wyższy a wartość naszych nieruchomości utrzymuje się na pierwotnym poziomie pomimo wieku a często wartość ta nawet rośnie dzięki dobremu zarządzaniu.

Jeśli więc jedynym narzędziem konkurencyjności zarządców będzie cena, to w oczywisty sposób będzie się to przekładało na jakość pracy a więc i standard usługi.

Podsumowując powstaje pytanie – czy oszczędzenie miesięcznie kilkuset złotych (są to tego typu kwoty przy dużych osiedlach a przymałych nieruchomościach nierzadko jeszcze niższe) ma znaczenie, jeśli mamy postawić na szali mniej wsparcia, pomocy i mniej realnego zaangażowania zarządcy.

Z naszej strony odpowiedź na powyższe pytanie jak i sugestie dawane naszym klientom (bazujące na obserwacjach rynku) są takie, aby przy ustalaniu warunków współpracy cena nie była jednym kryterium konkurencyjności oferty bo warto wskazywać na inne istotne aspekty oferty.

Na szczęście coraz częściej widzimy większe zrozumienie tego zagadnienia po stronie klientów, którzy również obserwują rynek i rozumieją występujące na nim zjawiska.

Jeśli zainteresuje Państwa to zagadnienie chętnie spotkamy się i porozmawiamy zarówno o tym jak i innych aspektach zarządzania nieruchomością.

 

scroll