PMM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

aktualnosci

środa, 23 stycznia 2019

Wreszcie jesteśmy właścicielami czyli przekształcenie użytkowania wieczystego.

Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa, której skutkiem jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Mieszkańcy Warszawy skorzystają z tego przekształcenia w odniesieniu do gruntów, będących własnością miasta stołecznego Warszawy z 98-procentową bonifikatą (tak zadecydowała Rada Warszawy).

Natomiast na gruntach należących do Skarbu Państwa przysługiwała będzie maksymalnie 60% bonifikata.

Poniżej odpowiedzi na kilka pojawiających się pytań z tym związanych:

Kogo dotyczy przekształcenie?

Wszystkich gruntów, które były użytkowane wieczyście (w tym wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie).

Co muszę zrobić, żeby stać się właścicielem lub współwłaścicielem gruntu?

Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba robić nic, ponieważ przekształcenie następuje mocy z prawa.

Jeżeli grunt spełnia warunki opisane w ustawie to gratulujemy – od 1 stycznia 2019 roku jesteś jego właścicielem. W ciągu 12 miesięcy otrzymasz z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie, które to potwierdzi wraz z informacją o opłacie przekształceniowej. Jeśli zaświadczenie będziesz potrzebował wcześniej to możesz złożyć wniosek o jego wydanie (opłata skarbowa wynosi 50 zł).

Czy przekształcenie dotyczy również mieszkańców budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych?

Jeżeli budynek znajduje się na gruncie objętym dotychczas użytkowaniem wieczystym odpowiedź brzmi – TAK. Różnice pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem, a odrębną własnością w spółdzielni są takie, że jeśli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to formalnościami powinna zająć się spółdzielnia, a jeśli posiadasz odrębną własność (tak jak w przypadku wspólnoty mieszkaniowej) to otrzymasz tylko z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie (termin to do 12 miesięcy).

Ile wyniesie opłata przekształceniowa i w jakim terminie należy ją uregulować?

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną zawarte w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie, które wydaje Urząd Dzielnicy. Zaświadczenie takie powinno zawierać również informacje o zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej (z uwzględnieniem bonifikaty). Więcej szczegółów na temat twojej sytuacji uzyskasz kontaktując się z odpowiednim Wydziałem w Urzędzie Twojej dzielnicy.

Mala zmiana po nowelizacji ustawy polega na tym, że:

1) wprowadzona została stawka 1% z tytułu opłat za nieruchomości gruntowe, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane pod działalność gospodarczą;
2) ustawodawca wprowadził możliwość uchwalania przez samorządy bonifikat w przypadku jednorazowej wpłaty opląty przekształceniowej za garaże lub miejsca postojowe (o wysokości decyduje samorząd)
Tagi: Brak kategorii
scroll